Το Συνέδριο

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), εντός του πλαισίου της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο:

Investment Οpportunities in Southeastern Europe:

Trends and Challenges in the Energy Sector

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 09:00-16:00, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Υπο την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το Συνέδριο εντασσόταν στο πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στόχευε να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ Α.Ε φιλοδοξεί να έχει εκσυγχρονιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού περιβάλλοντος, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική.

Διαμέσου του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η ΔΕΗ Α.Ε. φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει το πλαίσιο επέκτασης των επενδύσεων, με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας.

Επιπρόσθετα, πραγματεύεται την ανάδειξη της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας ως πύλης και ενεργειακού κόμβου για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη καθώς και των ευκαιριών που παρουσιάζει η δυναμική διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλάμβανε τις εξής ενότητες:

  1. Τάσεις κι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
  2. Προοπτικές κι επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης
  • Παραγωγή ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πηγές και Αποθήκευση
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία άμεσων και έμμεσων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων: ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Σχετικές ιστοσελίδες links:

 

Πρόγραμμα

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), εντός του πλαισίου της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το στρατηγικό Συνέδριο: «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector»

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 09:00-16:00, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες του Συνεδρίου δείτε εδώ.
  • Η ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών έχει απενεργοποιηθεί

 

Τόπος

Το Συνέδριο «Investment Οpportunities in Southeastern Europe Trends and Challenges in the Energy Sector» πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: